KONDUKTOR, SEMI KONDUKTOR DAN ISOLATOR1. Konduktor (penghantar).

Konduktor adalah bahan yang di dalamnya banyak terdapat elektron bebas mudah
untuk bergerak.Tarikan antara elektron yang berada dalam edaran paling luar dan intinya
adalah sangat kecil, hingga dalam suhu normal pun ada satu atau lebih elektron yang
terlepas dari atomnya. Elektron bebas ini bergerak-gerak secara acak dalam ruang di
celah atom-atom. Gerakan elektron-elektron ini dinamakan bauran ( difusi ).

Contoh penghantar : besi, tembaga, aluminium, perak, dan logam lainnya.

2. Semi Konduktor (setengah penghantar).

Semi konduktor adalah suatu bahan yang tidak layak disebut sebagai
penghantar, juga tidak layak disebut sebagai bukan penghantar (Isolator). Contoh:
Germanium.
Dalam bahan ini hanya ada satu atau dua atom yang kehilangan elektron dari
seratus juta atom.

3. Isolator (bukan penghantar)

Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik.
Contoh: karet, plastik, kertas, kayu, mika, dan sejenisnya.
Pada isolator semua elektron terikat pada atomnya dan tidak ada elektron yang bebas.
Jenis bahan seperti ini digolongkan sebagai penyekat atau bukan penghantar
(Isolator).

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "KONDUKTOR, SEMI KONDUKTOR DAN ISOLATOR"